Ouderbijdrage

Onze school kent een schoolfonds dat beheerd wordt door de oudervereniging. De ouders/ verzorgers dragen hieraan vrijwillig bij. De hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van de oudervereniging. Daarom vragen wij U om de ouderbijdrage pas in november te voldoen: in de nieuwsbrief van november wordt vermeld wat het bedrag gaat worden en op welke wijze U kunt betalen voor het schooljaar 2018-2019.

Tijdens het schooljaar worden er diverse activiteiten georganiseerd: Sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, sportdag, schoolreis, afscheidsweek groep 8 etc. etc. Van de rijksvergoeding kunnen wij niet alles betalen. Daarom vragen wij U bij te dragen in de gemaakte kosten zodat alle kinderen hieraan mee kunnen doen.