Ouderbijdrage

Onze school kent een schoolfonds dat beheerd wordt door de oudervereniging.
De ouders/verzorgers dragen hieraan vrijwillig bij.
De hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van de oudervereniging.
In de nieuwsbrief wordt vermeld wat de hoogte van de ouderbijdrage gaat worden en op welke wijze u kunt betalen voor het schooljaar 2020-2021. De huidige bijdrage is €21,00.

Tijdens het schooljaar worden er diverse activiteiten georganiseerd: Sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, sportdag, schoolreis, afscheidsweek groep 8 , enz.  Wij vragen u bij te dragen, zodat voor alle kinderen een extraatje mogelijk gemaakt wordt.