Ouderbijdrage

Onze school kent een schoolfonds dat beheerd wordt door de oudervereniging.
De ouders/verzorgers dragen hieraan vrijwillig bij.
De hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van de oudervereniging.
In de nieuwsbrief wordt vermeld wat de hoogte van de ouderbijdrage gaat worden en op welke wijze u kunt betalen voor het schooljaar 2021-2022. De huidige bijdrage is €21,00.

Op dit moment bekijken we of de ouderbijdrage kan worden afgeschaft, rekening houdend met de regelgeving uit de wet Primair Onderwijs.