De OuderVereniging
 
 Voorzitter  
 Secretaris  
Penningmeester  


WAT HOUDT DE OUDERVERENIGING PRECIES IN ?

De oudervereniging stelt zich ten doel:

Contact onderhouden tussen de school en ouders.
- Het naar het schoolteam doorspelen van problemen, ideeën en suggesties van   
  ouders.
- Het bevorderen van de goede samenwerking tussen school en ouders.
- Goede en volledige informatie inwinnen bij de school en verstrekken aan de ouders.
- Organiseren van thema-avonden.

Het verzorgen van de sponsoring aan de school.

 
Het mede organiseren van verschillende festiviteiten, zoals:
  •     Sinterklaas.
  •     Kerstviering.
  •     Carnaval.
  •     Sportdagen.
  •     Vastenactie.
  •     Voorjaarsmarkt.
  •     Schoolreis. etc.

De oudervereniging probeert er voor te zorgen dat de kinderen met behulp van verkeersbrigadiers veilig kunnen oversteken.
Aan het begin van ieder schooljaar houdt de oudervereniging een algemene ledenvergadering. Tijdens deze avond wordt een en ander uitgelegd, maar kunt U zelf ook vragen stellen. Ook wordt op deze avond uitleg gegeven over de besteding van uw vrijwillige ouderbijdrage.
Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging kunt U opvragen bij het secretariaat. Indien U in de loop van het schooljaar vragen of suggesties heeft, kunt U altijd contact opnemen met iemand van het bestuur. Aan het begine van ieder schooljaar krijgt u een folder mee met daarin de namen en telefoonnummers van de bestuursleden van de oudervereniging.

Klik hier om te mailen.

 
Hulpouder.
In het begin van het schooljaar kunt U zich opgeven als hulpouder om mee te helpen bij allerlei activiteiten (schoolreis, sportdag, leesmoeder etc.) in, rond en buiten de school. Deze opgave regelt de oudervereniging.