De Oudervereniging
 
 Voorzitter Yvonne Schouw
    
Penningmeester  Vacature


WAT HOUDT DE OUDERVERENIGING PRECIES IN ?

De OV onderhoudt tussen de school en ouders:
- Het naar het schoolteam doorspelen van ideeën en suggesties van ouders.
- Het bevorderen van de goede samenwerking tussen school en ouders.
- Goede en volledige informatie inwinnen bij de school en verstrekken aan de ouders.
Organiseren van thema-avonden.
Het verzorgen van de sponsoring voor activiteiten
- Het mede organiseren van verschillende festiviteiten, zoals:

  •     Sinterklaas
  •     Kerstviering
  •     Carnaval
  •     Sportdagen
  •     Vastenactie
  •     Voorjaarsmarkt
  •     Schoolreis 
Aan het begin van ieder schooljaar houdt de oudervereniging een algemene ledenvergadering. Tijdens deze avond wordt een en ander uitgelegd en kunt u zelf ook vragen stellen. Ook wordt op deze avond uitleg gegeven over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging kunt u opvragen bij het secretariaat. Indien u in de loop van het schooljaar vragen of suggesties heeft, kunt u altijd contact opnemen met iemand van het bestuur. 

Heeft u vragen, mail dan naar ovbsheilinde@borgesius.net.

 
Hulpouder
Bij de verschillende activiteiten is vaak hulp nodig. Via de leerkracht krijgt u het verzoek om mee te helpen met bijv. de sportdag of rijden naar een museum. Wij stellen deze hulp zeer op prijs. Met uw hulp is het voor ons mogelijk om activiteiten voor de kinderen te organiseren die in de omgeving plaatsvinden.