De Oudervereniging
 
 Voorzitter Yvonne Schouw
   


Wat doet de OV

Het mede organiseren van festiviteiten, zoals:

  •     Sinterklaas
  •     Kerstviering
  •     Carnaval
  •     Koningsspelen
  •     Sportdagen
  •     Chocolade acties
  •     Fancy Fair
  •     Schoolreis 
Aan het begin van ieder schooljaar houdt de oudervereniging een algemene ledenvergadering. Tijdens deze avond wordt een en ander uitgelegd en kunt u zelf ook vragen stellen. 
Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging kunt u opvragen bij de OV.
Indien u in de loop van het schooljaar vragen of suggesties heeft, kunt u altijd contact opnemen met iemand van het bestuur. 

Heeft u vragen, mail dan naar ovbsheilinde@borgesius.net.

 
Hulpouder
Bij de verschillende activiteiten is vaak hulp nodig. Via de leerkracht krijgt u het verzoek om mee te helpen met bijv. de sportdag of rijden naar een museum. Wij stellen deze hulp zeer op prijs. Met uw hulp is het voor ons mogelijk om activiteiten voor de kinderen te organiseren die in de omgeving plaatsvinden.