Tijdelijke locatie

Zodra er meer bekend is over de planning, vormgeving van tijdelijke lokalen, fietsroutes en schooltijden zullen we dat op dit gedeelte van de website melden.