De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een geleding binnen de school met advies- en instemmingsrecht op onder meer onderwijskundige doelstellingen op school of het vaststellen van het schoolbeleid.
De MR op onze school bestaat uit personeelsleden en ouders, die  op een betrokken wijze meedenken binnen onze schoolorganisatie.


 
 Voorzitter Judith Mensen (p)
 Secretaris Michel Jongenelen (o)
 Penningmeester  Marita Maas (p)
 Leden:  Gerdie Valentijn-Kuijpers (o)
   Priscilla Heeren(o)
  Anneleen van de Louw (o)
  Rachelle van Driesum (p)
  Esther van der Linden (p)


p: personeel
o: ouder

De MR is te bereiken per mail mrheilinde@borgesius.net.
U kunt de MR natuurlijk ook altijd bereiken door een ouder of personeelslid van de MR aan te spreken.