De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een geleding binnen de school met advies- en instemmingsrecht op onder meer onderwijskundige doelstellingen op school of het vaststellen van het schoolbeleid.
De MR op onze school bestaat uit personeelsleden en ouders, die  op een betrokken wijze meedenken binnen onze schoolorganisatie.


Klik hier om te mailen.
 
 Voorzitter Judith Mensen (p)
 Secretaris Michel Jongenelen (o)
 Penningmeester  Marita Maas (p)
 Leden:  Edwin v.d.Beemd (o)
   Priscilla Heeren(o)
   Hanneke Brooijmans (o)
  Rachelle van Driesum (p)
  Rob van Dooren (p)


p: personeel
o: ouder