De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een geleding binnen de school met soms advies- en soms  instemmingsrecht op onder meer onderwijskundige doelstellingen op school of het vaststellen van het schoolbeleid. De MR op onze school bestaat uit teamleden en ouders, die  op een betrokken wijze meedenken binnen onze schoolorganisatie.

Klik hier om te mailen.

 
 Voorzitter  Judith Mensen (p)
 Secretaris Michel Jongenelen (o)
 Penningmeester  Marita Pelsma (p)
 Leden:   Edwin v.d.Beemd (o)
   Priscilla Heeren (o)
   Hanneke Brooijmans (o)
  Rachelle van Driesum (p)

Voor het personeel is er nog een vacature, die hopelijk snel wordt ingevuld.
p: personeel
o: ouder